Tulemas on traditsiooniline kodanikunädal

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril. Kodanikupäevaks valiti see päev seetõttu, et 26. novembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste "Eesti kodanik".
Eestis tähistatakse kodanikupäeva alates 1998. aastast.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See aitab ühes iseseisvuspäeva ja võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas (loe rohkem siin).

Sillamäe Gümnaasiumi koolipere tähistab kodanikupäeva terve nädala vältel alustades juba esmaspäevast. Lisaks õppetundides käsitletavatele teemadele: kodanikupädevus, riigiidentiteet jt, osaleme INSA kodanikupäeva viktoriinil, korraldame debati teemal "kas gümnasist peaks sööma noa ja kahvliga", kolmapäeval kohtumine NATO sõduritega ja neljapäeval toimub huvigruppide ümarlaud. Teisipäeval vaatame õpilaste tehtud filmi- "milline on hea kodanik".

Mõtleme sel nädalal ja ka edaspidi, kuidas saame meie olla paremad riigi kodanikud, kuidas võiksime kasvada väärikaks ühiskonnaliikmeks.

Head kodanikunädalat!