Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis 25.-29. november 2019

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis oli programmilt tihe ning kaasas tegevustesse kõik kooliastmed. Kodanikupäevaks lõid 10. klasside õpilased Daniil Klimenko, Albert Jusupov, Artjom Sibulin, Ivan Ionkin ja Semen Grachev lühifilmi „Milline on hea kodanik?“, kuhu oli kogutud intervjuu vormis meie kooli õpilaste arvamusi ja mõtteid teemal „hea kodanik“.

Kodaniku mõiste on seotud kultuuri- ja aegruumiga, sotsiaalse ning poliitilise keskkonnaga ning meie üldiste tõekspidamistega. Kodanikuks olemise mitmetahulisusest inspireerituna olid õpilased ette valmistunud debatiks teemal „Kas gümnasist peaks sööma noa ja kahvliga?“. Debatil osalesid 10. klasside õpilased, kes sel õppeaastal läbisid Eesti Väitlusseltsi argumenteerimise koolituse.

 

Kolmapäeval kohtusid meie kooli riigikaitse õpilased NATO liitlastega. Programmi Sinu Riigi Kaitse raames toimunud ürituse eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust riigikaitse ja julgeoleku valdkonnast, tutvustada NATO missiooni Eestis ning anda võimalus õpilastel esitada küsimusi antud teemal.

Samal päeval toimus TÜ Narva Kolledžis traditsiooniline kodanikupäeva viktoriin, kus osales 5-liikmeline tiim ka meie koolist. Diana Ignatenko, Niina Solopajeva, Konstantin Ivanov, Ivan Ionkin ja Leonid Rõbakov saavutasid gümnasistidele mõeldud viktoriinil III koha. Palju õnne!

Kodutööna valmis osalejatel loovtöö teemal "Visioon meie piirkonna tulevikust", mille meie õpilased lahendasid lühifilmi formaadis ning esitlesid kohapeal teistele. Järgnes viktoriin, mis koosnes 25 küsimustest ning mille teemadeks oli traditsiooniliselt Eesti kultuur, ajalugu, loodus, sport, kaasaegne kodanikuühiskond jt.

Neljapäeval leidis aset traditsiooniks saanud Sillamäe Gümnaasiumi ümarlaud, kus osalesid koolieluga seonduvate huvigruppide esindajad: õpetajad, lapsevanemad, juhtkond ja õpilased. Intensiivse tunni jooksul arutleti ning pakuti lahendusi koolielu ja õppetööga seonduvatele probleemidele. Osalusdemokraatlikke väärtusi rõhutav ümarlaua formaat andis võimaluse kõigil osapooltel avaldada arvamust ning teha ettepanekuid, et parendada meie koolikeskkonda.

Lisaks tegelesid õpetajad ka ainetudides fokusseritumalt kodanikuühiskonna ning –pädevuse valdkonnaga. Ajaloo tunnis lahendasid õpilased Integratsiooni Sihtasutuse Eesti-teemalist viktoriini. Kirjanduse tunnis kirjutati kirjandeid teemadel “Kuidas aitab sport tunnetada Eesti kodanikuks olemist?” ja “Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?”. Õpioskuste ainetundides said 10. klassid selgeks, milles väljendub ja kuidas arendada kodanikupädevust.

Ühiskonnaõpetuses oli 12. klassides tunniteema "Kodakondsus-Kodanik-Identiteet" - kas ja kuidas riigi kodakondsuse omandamine või kodakondsusstaatus tervikuna ning kodanikuks olemine mõjutab isiku personaalse või riigiidentiteedi kujunemist ja säilimist.

Sündmusterohke nädal aitas kahtlemata tõsta õpilaste ühiskonnateadlikkust ning andis mõtlemisainet kõigile kodanike kohustuste, õiguste ja võimaluste osas.