Projekt “ Jäätmekäitluse mõju keskkonnale“

Prügi sorteerimine on tänapäeval väga tähtis ja aktuaalne probleem, see on globaalprobleem, mis puudutab kõiki inimesi. Sillamäe Gümnaasium tegeleb sellega ja otsib lahendusi erinevate projektide ja tegevuste kaudu. Gümnaasiumi õpilased on kohtunud Sillamäe Linnavalitsuse keskkonnaspetsialistiga Alina Nevent, kes andis palju olulist ja praktilist infot jäätmete sorteerimise kohta meie linnas. Rakendusliku ökoloogia keskuse juhataja Marina Janssen tutvustas jäätmete sorteerimise probleemi ning võimalikke lahendusi, mis sobiksid meie linnale.

 

Gümnasistid osalesid KIK projektides, mis panid mõtlema meie igapäevase tarbimise peale ning ületarbimise peale. Huvitavate praktiliste ülesannete kaudu õpilased tutvusid teksapükste teekonnaga alustadest puuvilla kasvatamisest India istandustel kuni meie kaupluse letini. Praktiline prügi sorteerimine aitas paremini aru saada sellest, millised jäätmed kuhu tohib panna ning sorteerimise eesmärk on ressursside säästlik kasutamine ja sorteeritud jäätmete taaskasutus. Viimaseks sihtpunktiks oli Uikala prügila külastamine, kus gümnasistidel oli unikaalne võimalus näha oma silmadega prügilat, tutvuda jäätmete käsitlemisega prügilas.

 

Prügi sorteerimise projekti eesmärgiks on seletada jäätmete sorteerimise vajadust tänapäeva maailmas. Õpilased said palju informatsiooni ja praktilisi oskusi projektide käigus ning jätkavad õppeaasta jooksul oma tegevust gümnaasiumis, kavandavad ning viivad ellu prügi sorteerimist Sillamäe Gümnaasiumis. Probleemi lahendamiseks  ning prügi koguse vähendamiseks tuleb meil kõigil vähem tarbida ning soorterida koduses majapidamises tekkivaid jäätmeid.

Julia Zahharova, Loodusainete õppetooli juht
Irina Ivanova, Loodusvaldkonna suunajuht