Kolme gümnaasiumi õpilasesinduste kohtumine

23. jaanuaril külastasid Sillamäe Gümnaasiumi Kohtla-Järve ja Jõhvi gümnaasiumide õpilasesindused. Kokkusaamise eesmärgiks oli omavahel tutvuda ning arutleda erinevate koostöövõimaluste üle. Noored nõustusid, et üheskoos ürituste korraldamine on tulemuslikum ja sisukam ning koolide jõudude ühendmine on oluline ka kogukondlikkuse suurendamisele siin piirkonnas.
Pärast meie kooli ja tegemiste tutvustust arutasid noored ühiselt koostöövõimaluste valdkondi. Välja pakutud ideede seas olid ühine spordipäev, filmikonkurss, keelekohvik, õpilasvahetus, viktoriin jne. Nendest variantidest pidi iga õpilasesindus välja valima kolm ning ideid edasi arendama, et siis järgmisel kokkusaamisel esitada üksteisele konkreetsemaid võimalusi, kuidas üks või teine üritus võiks toimuda.
Järgmine kohtumine toimub juba 13. veebruaril, mida võõrustab Kohtla-Järve gümnaasium.