Liitumine programmiga Ettevõtlik Kool

2019. aasta detsembris liitus Sillamäe Gümnaasium Ettevõtliku Kooli võrgustikuga, mille eesmärgiks on tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Ettevõtlik Kool on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab õpilastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata õpilasi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Projekti partnerid on ühisel seisukohal, et ettevõtlikkus ei ole lihtsalt sõnastatud majandusõpe vaid inimese võime oma mõtteid tegudeks muuta. See eeldab konkreetseid teadmisi ühiskonnas toimuvatest protsessidest (sh majandus), oskused meeskonnatööks, analüüsiks, planeerimiseks, organiseerimiseks ning vajalikud on sellised omadused nagu loovus, aktiivsus, avatus, vastutustundlikkus ja paindlikkus ja loomulikult ka õige hoiak: „Tahan – suudan – teen".

Ida-Virumaalt alguse saanud programm on laienenud igasse Eesti maakonda ning Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab ligi 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti. Ida-Viru võrgustik on Eesti suurim, kuhu kuulub 22 kooli ja lasteaeda.

 

Pildil: Ida-Viru võrgustiku koordinaator Hälis Rooste õnnitlemas Sillamäe Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli liitumise puhul.