Õppekorralduse muutmine alates 16.03.2020

 

Distantsõppe periood pikeneb kuni 10.aprillini.
Koolihoone on endiselt suletud.
Tulenevalt eriolukorra eesmärkidest ja Terviseameti soovitustest palume õpilastel kodust väljas käia ainult ühekaupa ja olulisel vajadusel.

 

Rahvastikuminister Riina Solmani pöördumine noortele (на русском языке , с субтитрами на эстонском)

 

 

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele leiate
Haridus- ja  Teadusministeeriumi https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHV1NFBgRST1YPCAhTCQ
ja eriolukorra  veebist https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHVlRFBgRST1YPCAhTCQ.
Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353

ning e-posti teel info@hm.ee 

Juhiseid  ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Jälgi ka Facebookis noortele mõeldud kanalit
Teeviit https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHVldFBgRST1YPCAhTCQ

 

 

___

Seoses koroonaviiruse leviku ohuga ja eesmärgiga haiguste levik peatada kuulutas Eesti Vabariigi valitsus 12.märtsil välja eriolukorra. 

Vastavalt eriolukorrale kohustas Haridus- ja teadusministeerium kõik õppeasutused oma töö ümberkorraldama ja alates 16.märtsist üle minema distantsõppele (e-õpe e-keskkondades).

Direktori käskkirjaga 13.03.2020 nr 1.-2/35 on määratud Sillamäe Gümnaasiumi õpilased distantsõppele ajavahemikuks 16.03.-27.03.2020.a.

Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile! Tunniplaan asub siin  Õpilane peab olema vastavalt tunniplaanile Stuudiumis.

Õpilaste distantsõpe toimub kodustes tingimustes õpetaja juhendamisel e-õppekeskkondade kaudu. Stuudiumi kaudu saavad õpilased  vastavad juhendid ja  õppematerjalid (töölehed, ülesanded jne).

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased ja vanemad saavad vajadusel õppekorraldusküsimustes infot E-R kl 9.00-16.00
tel 3929047 või 57494708 või e-posti aadressil kantselei@sillamaegymn.edu.ee

Õpilastel ja vanematel palume jälgida teateid Stuudiumis (sillamae.ope.ee) ja hoida kontakti klassijuhataja või mentoriga.