Õppekorralduse muudatused seoses SARS-Cov 19 viiruse levikuga

Head õpilased ja lapsevanemad

Vastavalt Terviseameti soovitusele ja kooskõlas kooli pidajaga ning vastavalt direktori käskkkirjale

  • nr 1.-2/46 on alates 26.04.2021 kuni 09.05.2021 distantsõppel kõik õpilased.
  • nr 1.-2/42 on alates 11.04.2021 kuni 25.04.2021 distantsõppel kõik õpilased.
  • nr 1.-2/38 on alates 08.03.2021 kuni 11.04.2021 distantsõppel kõik õpilased.
  • nr 1.-2/37 on alates 01.03.2021 kuni 07.03.2021 distantsõppel kõik õpilased.
  • nr 1.-2/36 on alates 17.02.2021 kuni 19.02.2021 distantsõppel 11.klasside õpilased.
  • nr 1.-2/33 alates 08.02.2021 kontaktõppe on taastatud 11.klasside õpilastele.
  • nr 1.-2/32 on alates 01.02.2021 kuni 12.02.2021 distantsõppel 11.klasside õpilased.
  • nr 1.-2/31 on alates 25.01.2021 kuni 06.02.2021 distantsõppel 12.klasside õpilased.
  • nr 1.-2/29 on alates 11.01.2021 kuni 24.01.2021 distantsõppel kõik 10. ja 11.klasside õpilased.

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased ja vanemad saavad vajadusel infot E-R kl 9.00-16.00
tel 3929047 või 57494708 või e-posti aadressil kantselei@sillamaegymn.edu.ee

 

...............................................................................................................................................................

Alates 30.novembrist 2020 kuni 10.jaanuarini 2021on kõik gümnaasiumi klassid distantsõppel.

Vt rohkem infot siin 

UUS PÄEVAKAVA siin

....................................................................................................................................................................

18. maist jätkame gümnaasiumi õpilastega distantsõpet kuni 9.juunini.

Kontaktõpet ja konsultatsioone koolis korraldame aga eelkõige 12. klassi lõpetajatele, kes valmistuvad koolieksamiks ja riigieksamiteks. Erandkorras kutsume kooli ka üksikuid õpilasi 10. ja 11.klassidest, kes vajavad õpetajate lisatuge ning kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi. Samuti kutsuvad mentorid ja klassijuhatajad õpilasi individuaalsele arenguvestlusele.
Kooli kutsumise ja kontaktõppe vajaduse osas teeb ettepaneku õpetaja, kuid lapsevanemal on mõjuval põhjusel (nt pereliikme kuulumine riskirühma) õigus keelduda last kooli lubamast. Sel puhul peaks lapsevanem sellest keelust teavitama kooli.
Kooli kutsutud õpilased saavad infot aja ja ruumi kohta oma aineõpetajalt ja vajadusel kooli sekretärilt.
Head õppeaasta jätkumist, olgem terved ja jätkugu meile kõigile energiat!
Järgigem Terviseameti juhendeid ja soovitusi!

Arno Kaseniit
direktor 

.....................................................................................................................................................................................

Distantsõppe periood pikeneb kuni koolivaheaja lõpuni.
Koolihoone on endiselt suletud. Tulenevalt eriolukorra eesmärkidest ja Terviseameti soovitustest palume õpilastel kodust väljas käia ainult ühekaupa ja olulisel vajadusel.

 Rahvastikuminister Riina Solmani pöördumine noortele (на русском языке , с субтитрами на эстонском)

 Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele leiate 

Haridus- ja  Teadusministeeriumi https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHV1NFBgRST1YPCAhTCQ
ja eriolukorra  veebist https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHVlRFBgRST1YPCAhTCQ.

Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353

ning e-posti teel info@hm.ee 

Juhiseid  ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Jälgi ka Facebookis noortele mõeldud kanalit
Teeviit https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHVldFBgRST1YPCAhTCQ

 ___

Seoses koroonaviiruse leviku ohuga ja eesmärgiga haiguste levik peatada kuulutas Eesti Vabariigi valitsus 12.märtsil välja eriolukorra. 

Vastavalt eriolukorrale kohustas Haridus- ja teadusministeerium kõik õppeasutused oma töö ümberkorraldama ja alates 16.märtsist üle minema distantsõppele (e-õpe e-keskkondades).

Direktori käskkirjaga 13.03.2020 nr 1.-2/35 on määratud Sillamäe Gümnaasiumi õpilased distantsõppele ajavahemikuks 16.03.-27.03.2020.a.

Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile! Tunniplaan asub siin  Õpilane peab olema vastavalt tunniplaanile Stuudiumis.

Õpilaste distantsõpe toimub kodustes tingimustes õpetaja juhendamisel e-õppekeskkondade kaudu. Stuudiumi kaudu saavad õpilased  vastavad juhendid ja  õppematerjalid (töölehed, ülesanded jne).

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased ja vanemad saavad vajadusel õppekorraldusküsimustes infot E-R kl 9.00-16.00
tel 3929047 või 57494708 või e-posti aadressil kantselei@sillamaegymn.edu.ee

Õpilastel ja vanematel palume jälgida teateid Stuudiumis (sillamae.ope.ee) ja hoida kontakti klassijuhataja või mentoriga.