Õpetaja kohustused distantsõppel

MIDA VÕIKS JA PEAKS TEGEMA distantsõppe õpetaja
• Järgima praegu kehtivat tunniplaani. Vastavalt tunniplaanile peate olema kättesaadavad õpilastele ja juhtkonnale (peate olema sisselogitud stuudiumisse ja sisse peab olema lülitatud oma telefon)
• Enne oma tundi PEAB olema stuudiumi e-päevikusse sisse kantud tunni kuupäev ja teema
• Iga õpetaja kirjutab oma õpilastele, kuidas ta suhtleb õpilastega ja kuidas toimub õppetööd lähimal kahel nädalal tema aines.
• Iga õpetaja PEAB õpilasele andma õppimiseks juhendid (NB - see ei ole üks sõna või ülesande number, vaid tekst juhendiga, mida õpilane tegema peab ja mis ülesanded ta peab õppimiseks tegema ja milline on ülesanne, mis tuleb hindamiseks esitama)
• Igal õpetajal PEAB olema Stuudiumis TERA kaust oma kursuse õppematerjalide ja kursuse aineprogrammiga. TERA kaustas peavad olema lisaks aineprogrammile (seal on õppeteemad ja õpitulemused) ka töölehed, lingid internetimaterjalidele, juhendid õppimiseks jms, mis peavad olema kättesaadavad õpilastele ja õppealajuhatajale.
• infolehes saame jagada oma kogemusi ja esitada vajalikke küsimusi. Kui on kellelgi individuaalsed küsimused õppealajuhatajale, direktorile jne, siis saate need esitada ka e-posti teel või Stuudiumi kaudu.
• õpetaja, kes mingil põhjusel ei saa vastavalt oma tunniplaanile õpilasi juhendada peab sellest oma otsesele juhile (õppealajuhatajale) teatama.
• Juhul kui keegi haigestub, siis palun sellest teatada personalispetsialistile.