Toitlustamine eriolukorras

Head õpilased ja vanemad

Kuna koolihoone ja söökla on kinni, siis pakume õpilastele koostöös toitlustajaga OÜ Mannavaht teile toidupaki.

Palume tulla toidupakile järele 16.aprillil vastavalt teie õppegrupi (klassi) ajagraafikule. 

Toidupakkide jagamise graafiku edastame stuudiumi kaudu kõigile.

Palume tulla kas lapsevanemal (kaasa isikut tõendav dokument) või õpilasel endal.

Toidupaki saab kätte söökla akna kaudu.

Palun hoida teineteisest distantsi vähemalt 2m ning mitte koguneda koolihoone läheduses.

Lisainfo tel 57494708 , e-post kantselei@sillamaegymn.edu.ee