Mentor ja klassijuhataja

Sillamäe Gümnaasium läheb lähiaastatel klassijuhatajate määramisel üle mentorlusele - õpilase arengu toetajate süsteemile. Iga õpilane saab endale mentori. Igal mentoril on oma õpilasgrupp, kelle arengut mentor toetab.

 

Soovitame lugeda