Gümnaasiumi õppekava ja õppesuunad

Sillamäe Gümnaasium - õpilased valivad meid!

Õppevormid:
• STATSIONAARNE ÕPE
• MITTESTATSIONAARNE ÕPE

Õppekeel: eesti keel
• 60 % kursustest saab õpilane õppida eesti keeles ja 40% vene keeles.

Õppesuunad:
Meil on võimalik õppida neljal õppesuunal:

REAALÕPPESUUNA MOODULID

Reaalõppesuuna moodulid:

 • lai matemaatika,
 • informaatika,
 • inseneeria.

Reaalsuuna valikkurused:

 • robootika,
 • programmeerimise alused,
 • majandusmatemaatika,
 • majandus ja ettevõtlus.


LOODUSÕPPESUUNA MOODULID
Loodusõppesuuna lisakursused:

 • bioloogia,
 • keemia

Loodusõppesuuna valikkursused:

 • keskkonnakeemia;
 • geneetika,
 • terviseõpetus.

HUMANITAARÕPPESUUNA MOODULID
Humanitaarõppesuuna lisakursused:

 • eesti keel,
 • inglise keel.

Humanitaarsuuna valikained:

 • kultuurilugu,
 • meedia, väitlus,
 • psühholoogia,
 • filosoofia, eetika,
 • Briti kultuur (ingl k).


SISEKAITSE ÕPPESUUNA MOODULID

 • riigikaitse teoreetiline kursus ja laager,
 • päästetöö ja esmaabi teoreetiline kursus ja laager
 • politsei- ja piirivalve töö,
 • maksundus ja tollindus,

Sisekaitse valikkursused:

 • enesekaitse,
 • inimene ja õigus