Õppetegevus alates 18.maist Sillamäe Gümnaasiumis

Head õpilased ja lapsevanemad

18. maist jätkame gümnaasiumi õpilastega distantsõpet kuni 9.juunini.

Kontaktõpet ja konsultatsioone koolis korraldame aga eelkõige 12. klassi lõpetajatele, kes valmistuvad koolieksamiks ja riigieksamiteks. Erandkorras kutsume kooli ka üksikuid õpilasi 10. ja 11.klassidest, kes vajavad õpetajate lisatuge ning kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi. Samuti kutsuvad mentorid ja klassijuhatajad õpilasi individuaalsele arenguvestlusele.

Kooli kutsumise ja kontaktõppe vajaduse osas teeb ettepaneku õpetaja, kuid lapsevanemal on mõjuval põhjusel (nt pereliikme kuulumine riskirühma) õigus keelduda last kooli lubamast. Sel puhul peaks lapsevanem sellest keelust teavitama kooli.

Kooli kutsutud õpilased saavad infot aja ja ruumi kohta oma aineõpetajalt ja vajadusel kooli sekretärilt.

Head õppeaasta jätkumist, olgem terved ja jätkugu meile kõigile energiat!

Järgigem Terviseameti juhendeid ja soovitusi!

Arno Kaseniit

direktor