1.juunil eesti keele teise keelena riigieksam

Head abituriendid, 

Kõigil teil on seljataga kolm väga põnevat gümnaasiumiaastat. Oleme koos üle elanud eriolukorra. Olete sooritanud edukalt koolieksami! Nüüd, esmaspäeval, 1.juunil, soovime teile edukat eesti keele teise keelena eksamisooritust! Riigieksamid pole sellel õppeaastal seotud gümnaasiumi lõpetamise tingimusega, sellegipoolest otsustasite te eesti keele teise keelena eksami sooritada, kartmata eksamiärevust, pidades oluliseks eesti keele omandamist endale ja oma õpetajatele demonstreerida.

Olete eesti keelt õppinud kokku juba vähemalt 12.aastat. Olete olnud Sillamäe Gümnaasiumis heas ja turvalises õpikeskkonnas, kus oleme püüdnud luua olukordi ja kujundanud keskkonda, kus oli teil võimalus oma eesti keele oskust praktiseerida, kogeda oma võimeid ja tunda edualemusi eesti keele kuulamisel, rääkimisel ja kirjutamisel. 

Eesti keele teise keelena eksamile on 1.juunil oodatud 41 abiturienti. 2.-4. juunini toimuvad eksami suulise osa intervjuud.

Jaksu õpetajatele, eksamikomisjoni liikmetele ja teile, abituriendid!

Arno Kaseniit

direktor