Gümnaasiumi teadushuvi suvekooli registreerus palju noori

25.juunist kuni 30.juunini toimub Sillamäe Gümnaasiumis teadushuvi suvekool. Õpime ka suvel, aga vabamas ja lõbusamas vormis. Laagrisse registreerus pea 30 last Sillamäe põhikoolidest ja gümnaasiumist.

Bioloogia ja keemia huvitoas õpitakse tundma mitmekesist mereäärset loodust, kivimeid, taimi. Robootika huvitoas tegeletakse legorobotite kokkupanemisega. Majanduse ja ettevõtlikkuse huvitoas tegeletakse rahatarkuse ja ettevõtluse teemadega. Reedel külastati Sillamäe töötukassa bürood ja kuulati põhjalikku ülevaadet tööotsingutest ja tööpakkumistest. Majanduse huvitoas osalevad õpilased lõid oma väikefirmad ja tegutsevad "äritänaval". 

Suvekooli toetavad HTM, Teadushuvihariduse Liit, Sillamäe linnavalitsus ja loomulikult ka laste vanemad! Loodame, et selline suvekool toimub ka järgnevatel suvevaheaegadel, aga miks mitte ka sügis-talvistel koolivaheaegadel.