Sillamäe Gümnaasium alustas 9ndat õppeaastat

Sillamäe Gümnaasium alustas õppetegevust 2012. aastal. Juba aasta pärast tulevad gümnaasiumisse need, kes 2012.aastal läksid koolide 1.klassidesse.

Uuel õppeaastal alustab meie gümnaasiumis õpinguid üle 260 õpilase ja ligemale 40 pedagoogi. Oleme kasvanud mitte ainult õpilaste arvu poolest vaid rikastunud kogemustega ja tugevnenud stabiilsusega. Pakume kaasaegset ja õppimist toetavat arengukeskkonda nii Sillamäe kui kogu Ida-Virumaa noortele. Gümnaasiumis õppides on õpilasel rohkesti valikuid - pakume õppemooduleid neljas õppesuunas, hulgaliselt valikkursuseid, õppekäike, nõustamist ja palju muud, mis toetavad õpilastele vajalike pädevuste arendamist.  Me hoolime oma õpilastest ja õpetajatest. Iga õpilane väärib arenguvõimalusi, igas õpilases on oma potentsiaal, meie loome võimalused selle realiseerumiseks.

Soovin meile kõigile edukat õppimist ja õpetamist.  

Arno Kaseniit

direktor