Sillamäe Gümnaasium läheb alates 30.novembrist üle distantsõppele

Lähtudes Vabariigi Valitsuse19.augusti korralduses nr. 282 ja 23.novembri korralduses nr 417 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" ja Terviseameti 23.novembri korralduses nr 1.1-15/20/11 ja Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustes toodud nõuetest, korraldab Sillamäe Gümnaasium õppetöö ümber- alates 30.novembrist minnakse üle distantsõppele. 

Jõuluaja ja aastavahetuse koolivaheaeg toimub vastavalt HTM ministri määrusele 23.detsembrist 2020 kuni 10.jaanuarini 2021.a.

Õpetajad ja spetsialistid töötavad nii koolihoones kui  kaugtöö vormis kooskõlastatult otsese juhiga.
Õpilaste toitlustamine korraldatakse toidupakkide üleandmisega distantsõppe perioodil vähemalt kahel korral.

Täiendav info: kantselei@sillamaegymn.edu.ee, tel 3929047