Sillamäe Gümnaasiumi pedagoogiline konverents 2020

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad väärtustavad nii õpetamist kui õppimist. Õppida saab ka kogemusi vahetades ehk jagades parimaid praktikaid. Üks võimalus kogemustest rääkida on korraldada konverents-seminar. Järjekordne pedagoogide konverents toimuski 10.detsembril. Juba IV konverentsi teemaks oli "Minu distantsõppe kogemus".

Seekord toimus konverents nn hübriidformaadis ehk osa võttis konverentsist osa vahetult kooliaulas, teine osa aga veebiteel. Konverentsi valmistas ette ja viis läbi gümnaasiumi metoodikanõukogu.

Konverentsi päevakava on siin 

 

Eesti keel