Uued piirangud koolidele. Gümnaasium jätkab distantsõppega

Head õpilased, vanemad, koolitöötajad!

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele.
Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini.

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

Alates 1. jaanuarist jätkub õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.

Haridusasutuste piirangud
14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides.

Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt.

Kooliruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes
        * vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
        * vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
        * sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Koolitöötajad tohivad hoonetes viibida. Ruumides viibijad peavad kandma maski.

Pühade eelsel distantsõppe perioodil keskendume õpitu kordamisele ja kinnistamisele.

Rohkem infot piirangute ja soovituste kohta siin https://www.hm.ee/et/koroona