10. ja 11. klasside distantsõpe jätkub kuni 25.jaanuarini

Valitsus otsustas 14.jaanuari istungil pikendada Ida-Virumaa piiranguid kahe nädala võrra. Koolid avatakse täiel määral 25. jaanuarist.

Alates 11.jaanuarist on kontaktõppel 12.klassid, 10. ja 11.klassid on distantsõppel.

Toidupakke 10 päeva eest saavad 10. ja 11.klasside õpilased 20.-21.jaanuaril.

Rohkem infot ja kommentaare saate klassijuhatajatelt.

Haridus- ja teadusministeeriumi soovitusi seoses piirangute ja distantsõppega saab lugeda siin https://www.hm.ee/et/koroona

Täiendav info kantselei@sillamaegymn.edu.ee, tel 3929074