Gümnaasium koolivaheajale. Distantsõpe kuni 28.märtsini

UUENDATUD 26.02.2021

Head õpilased, vanemad ja õpetajad,

Lõppenud on kolmas õppeveerand ja alates 22.veebruarist on gümnaasiumi õpilased koolivaheajal. Kahjuks aga on viiruse leviku tõenäosus liiga kõrge, mistõttu kehtestas Vabariigi Valitsus olulised piirangud, mis puudutavad ka meie õpilasi ja töötajaid. Täiendavate meetmete eesmärk on senisest tõhusamalt vähendada inimeste kokkupuuteid, vältida suuremate hulkade inimeste koosviibimist ja seeläbi viiruse levimist.

Piirangud, mis hakkavad kehtima esmaspäeval ehk 22. veebruaril:

  • Ajavahemikul 1.–7. märts jätkub üldhariduskoolide õppehoonetes tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele. Teiste klasside õpilastele sel perioodil kohapealset õppetööd ei toimu ja nad ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda.
  • Õppehoonetes võib viibida ja liikuda üksnes erijuhtudel: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadidel.
  • Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus või treening lubatud.
  • Täiendavalt loe piirangute kohta siin

1.märtist kuni 28. märtsini on gümnaasiumiõpilased distantsõppel.

Head ja tervisesõbralikku koolivaheaega!

Õnnitlen kõiki saabuva Eesti Vabariigi 103.aastapäeva puhul!

Arno Kaseniit

direktor