Taas kooli - 17.maist jätkub kontaktõpe

Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides. Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet. Võimalikult palju tegevusi on soovitatav läbi viia õues. Siseruumides on tungivalt soovitatav kanda maski.

Sillamäe Gümnaasiumis jätkub õpe hübriidõppena- õpilased jätkavad õppimist nii koolis kui e-õppena vastavalt päevakavale ja tunniplaanile.

Esmaspäeval 17.mail tulevad kooli 12.klassid ja 11.klassid. 10.klasside õpilased on esmaspäeval e-õppel.

Teisipäeval tulevad kooli 10.klassid ja 11.klassid on e-õppel, kolmapäeval jälle 11.klassid koolis ja 10.klassid e-õppel.

21.mail on 12.klasside õpilastel matemaatika riigieksam.  10. ja 11. klassid on reedel e-õppel. 

Täpsem info klassijuhatajatelt.