Projekt „Vaatame tulevikku“

Karjäärinädala üheks ürituseks oli projekti „Vaatame tulevikku“ lõppetapp, milleks oli videokonverents 11. klasside õpilastele. Projekt algas edukalt juba eelmisel aastal, kui praegused 11. klasside õpilased kohtusid Sillamäe Gümnaasiumi vilistlastega. Öeldakse, et vanamaid ei saa valida. Jah, see on nii. Aga elus tuleb pidevalt teha valikuid, planeerida oma tegevused, püstitada tulevikuplaanid. Õppesuuna valik, tulevase elukutse valik – see on tõsine ja tähtis samm iga noore inimese elus. Keegi teab juba lapsepõlves, „Millega ta tahab tegelda!“ ja „Kelleks ta tahab saada!“, aga kellegi jaoks on elukutsevalik pikk ja raske teekond. Ja isegi pärast gümnaasiumi lõpetamist, ei leia kõik noored seda enda jaoks õiget elukutset.

Gümnaasium – see on üldhariduse viimane etapp ja gümnaasiumi üheks peaülesandeks on aidata gümnasistidel teha õige valik. Tänapäeva haridussüsteem on väga paindlik ja aitab õpilasel ennast arendada mitmetes suundades:osaleda projektides, saada edukalt uusi teadmisi mitte ainult põhiainetes vaid ka mitmetes kitsamates suundades, arendada oma võimeid, olla aktiivne,õppida üle saama raskustest. Kahtlemata aitab see kõik olla tulevikus edukas! Ka meie, õpetajad, oleme alati valmis aitama õpilastel arendada ennast ükskõik millises suunas. Just nimelt, kuidas aidata, selleks oligi mõeldud projekt ja läbi viidud videokonverents.

Konverentsi esimeseks etapiks oli tutvustada õpilasi läbiviidud küsitluse „Minu tulevane elukutse“ tulemustega. Saadud tulemused,võibolla panid kellegi imestama, aga peamine,et meie, õpetajad teame nüüd „Missugused õppesuunad on gümnasistide hulgas enam populaarsed“.

Konverentsi pärliks oli tänaste gümnasistide videokohtumine meie gümnaasiumi vilistlastega: Darja Blinova ja Nikita Efimoviga. Olete nõus, et alati on huvitav kohtuda erinevate sündmuste pealtnägijate, osalejatega. Neil on juba kõrgkoolides õppimise kogemus ja selle kogemuse annavad nad meeleldi edasi meie õpilastele. Kohtumine oli õpetlik ja sisutihe.Konverentsi lõpus vaatasid kõik huviga videofilmi – meie vilistlaste tervitused. Nende südamest tulevad siirad soovitused andsid innustust ja jätsid üritusest väga meeldiva mulje.

Meie õpilased kajastasid oma muljed ja soovid küsitluses, milles nad osalesid konverentsi lõpus. Loodame, et konverentsi, mis on suunatud tulevase elukutse valikule,jätkame ka järgmisel aastal ja see aitab meie gümnasistidel teha õiget valikut. Kõigile neile, kes ei saanud osaleda konverentsil,pakume vaadata videot, mis võibolla määrab teie valiku