Lõppenud on õppeperiood, ees on lõpuaktus ja uute õpilaste vastuvõtt

11.juunil sai läbi 2020/2021 õa õppeperiood, kuid õppeaasta veel kestab. Õppenõukogu otsustas 11.juunil neile õpilastele, kellel distantsõppe tõttu jäid mõnes aines õpitulemused saavutamata, pikendada õppeperioodi kuni 17.juunini. Õpilastel on võimalik nädala jooksul saada konsultatsiooni ja parandada oma õppetulemusi.

Aasta üks olulisemaid sündmusi on aga lõpuaktus. Gümnaasiumi üheksandas lennus lõpetab ligemale 90 abiturienti - nii arvukat lendu pole Sillamäe gümnaasiumis veel olnud. Medalitega lõpetab üheksa õpilast. Lõpuaktuse korraldame 18.juunil Spordikompleksis KALEV.

Soovime 10.ja 11.klasside õpilastele toredat ja kosutavat suvevaheaega ja abiturientidele tuult tiibadesse ja uute väljakutsetega hakkama saamist!

Õpetajad on tööl kuni 18.juunini. Uute õpilaste dokumentde vastuvõtt toiub kuni 28.juunini, 30.juuniks selgub uue õppeaasta 10.klasside õpilaste nimekiri.