Keeltesumin Pärnumaal

Sel suvel osales neli Sillamäe Gümnaasiumi noort pereõppes Pärnumaal - kümme päeva kümblemist mitte ainult eesti keeles, vaid ka eesti kultuuri ja perede eluolus. Keelt on kergem õppida keelekeskkonnas. Mina suure keelekümbluse pooldajana hindan kõrgelt sellises projektis osalemist. Sillamäe linnas eesti keele keskkond puudub ning lastel ja noortel tekib selline arusaam, et eesti keel pole eriti tähtis ega vajalik, kuna sõbrad, tuttavad ja ka teenindus on venekeelne. Sellest mullist ja arusaamisest on päris keeruline välja pääseda – eriti viimase pooleteise aasta sündmuste ja piirangute taustal, mil toimus vähem väljasõite.
Pärnumaal suhtlesid noored 24/7 eesti keeles, külastades kohvikuid polnud muud väljapääsu, kui hakata kasutama eesti keelt ja püüda aru saada eesti keelest.
Pereõppe metoodika on väga tulemuslik. Vaatamata oma lihtsusele ja loomulikusele see töötab 100%.
Päeva korraldasid pered nõnda, et oleks nii väljasõite kui ka sihipärast keeleõpet, kas siis filmi vaatamine või laulu õppimine jms. Päeva lõpus reflekteeriti õpitu üle, pandi kirja uued sõnad või väljendid, mis päeva jooksul ette tulid ning eesti keelt õppiv noor kirjutas oma vihikusse, mis päeva jooksul oli toimunud. See pool tundus noortele veidi tüütu, aga nad tunnistasid, et ilma selleta poleks tulemus olnud nii märgatav.
Õpetajana ütlen, et tulemus oli juba 6. päeval nähtav ning pani imestama. Õpilased hakkasid julgemini kasutama keelt, avaldasid oma arvamust, muutus sõnakasutus ja lauseehitus.
Eesti peredel oli täita väga tähtis missioon - olla „eesti keele nägu". Projektis osalesid väga sümpaatsed, meeldivad, huvitavad ja andekad inimesed oma peredega. Olen õnnelik, et noortel jäi üritusest positiivne mulje ja motivatsioon õppida keelt on kasvanud.
Suurt rolli mängis projektijuht Marina Kopajev, kes oli alati noortele ja vanematele kättesaadav ja igati toetas ning aitas abivajajaid.
Tore, et Sillamäe Gümnaasium leidis võimaluse katta transpordikulud.
Ootame järgmist suve ja SG kõrget aktiivsust ja osalust.

 

Projekti korraldaja on MTÜ Meelte Kindlus ja rahastaja Integratsiooni Sihtasutus.


Anne Meldre
Sillamäe Gümnaasium
Eesti keele õpetaja

 


Osalejate muljed:


See projekt on väga huvitav ja põnev noortele, kes tahavad tegelikult õppida eesti keelt, omandada sõnavara ja parandada grammatikat. Iga päev oli minu jaoks tore ja jättis häid muljeid, fakte ning emotsioone.
Mulle väga meeldis, et minu õppereisil oli hubane atmosfäär ja kõik pereliikmed olid sõbralikud, siirad ja heatahtlikud. Nad pidevalt motiveerisid ja toetasid mind. Pere sõbralikkus aitas mul unustada keelebarjääri.
Iga päev oli tihedalt planeeritud. Me reisisime, külastasime ja vaatasime huvitavaid objekte, kohti ja vaatamisväärsusi, nt Järvi Akadeemia festivali orkestri lõppkonsert, alpaka farm, Punane torn, Kihnu saar ja Tori põrgu.


Liivia Heedla
10A õpilane

 


Ma osalesin selles projektis juulis. Mulle väga meeldis seal olla. Mul oli väga sõbralik ja lahke perekond. Iga päev me käisime rannas ja sõitsime huvitavatesse kohtadesse. Me olime Kihnu saarel, seiklusrajal, Pärnu muuseumis ja mujal. Minu pere pakkus ka väga maitsvat toitu. Tahan lisada, et meil oli tegevust teiste perede ja lastega, kes osalesid samas projektis: toimusid ühisüritused (toidu valmistamine, spordipäev, viktoriin ja ühislaulmine). See oli ka väga naljakas. Sellest projektist on mul ainult head muljed ja ilmselt läheksin veel.


Jekaterina Davõdova
10C õpilane