Sillamäe Gümnaasiumi õpihuvilaager Võrumaal

Sillamäe Gümnaasium osales Haridusministeeriumi poolt pakutud õpihuvilaagrite korraldamise projektikonkursil ja sai rahalise toetuse. Projekti eesmärk oli leevendada distantsõppest tingitud negatiivseid mõjusid. 3.-5. septembril toimuski õppesõit Haanjasse. Siin said noored võimaluse suhelda ja tegeleda huvitegevusega looduskaunis kohas. Läbi muusika, tantsu ja positiivse suhtlemise maandati digiõppe ajal kogunenud stressi. Enamus projektis osalejatest olid Võrumaal esimest korda. Huvitavad olid ekskursioon Suurele Munamäele ja jalutuskäik Ööbikuorgu. Rõõmustas ka sügisene päikesepaisteline ilm. Tegevused toimusid külalislahkes Ala-Rõuge puhkemajas. Kõik kolm päeva möödusid tegevustes imeruttu. Tantsuõpetaja, Sillamäe Gümnaasiumi vilistlane, praegune Tallinna Ülikooli tudeng Jekaterina Astašova, õpetas noored kahe päeva jooksul tantsima valssi ja Ladina-Ameerika tantse, muusikaõpetaja Viktor Tarassovi juhendusel said selgeks eestikeelsed laulud. Toimusid meeldejäävad õhtuprogrammid, mille korraldasid noored ise. Õpilastest rühmajuhid Maria Kašnova ja Nikolai Volk said oma tööga väga hästi hakkama. Vene keele õpetaja Tatjana Smirnova juhendusel toimusid huvitavad arutelud, ümarlauad teemadel: kuidas õigesti õppida, kuidas planeerida oma aega, kuidas tulla toime muutustega. Kõik noored said välja öelda oma arvamuse ja valesid küsimusi ega vastuseid ei olnud.


Täname Haridusministeeriumi ja Sillamäe Gümnaasiumi juhtkonda toetuse eet! Samuti suured tänud kõigile projektist osa võtnud noortele ja õpetajatele.

 

Margit Karina-Tarassova
Projekti „Koos on tore" juht