Testimine Sillamäe Gümnaasiumis

Head lapsevanemad! Head õpilased!
Meil kõigil on ühine eesmärk - tagada kvaliteetne haridus ning pöörata tähelepanu laste vaimsele tervisele.
Selleks, et pidurdada koolikolde teket ning avastada nakatunud inimesed võimalikult ruttu, hakkab Sillamäe Gümnaasiumis, nagu ka teistes üldhariduskoolides, toimuma alates 1. novembrist kolm korda nädalas õpilaste ja koolitöötajate kiirtestimine.


Esimesel kahel nädalal testivad end kõik õpilased ja koolitöötajaid (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud) kolm korda nädalas, edaspidine testimiskorraldus vaadatakse sõltuvalt olukorrast üle.Tegemist on hõlpsalt kasutatavate testidega, mida saab õpilane õpetaja juhendamisel ise teha.

Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja ei põhjusta lapsele ebamugavust. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest.

Kui selgub, et õpilase testitulemus on positiivne, siis suunatakse õpilane koju ning lapsevanemal palutakse perearsti kaudu broneerida aeg PCR-testile.Kui annate nõusoleku lapse testimiseks, siis ei pea te eraldi midagi tegema.

 

Kui te keeldute loa andmisest, siis palun saatke vastav e-kiri klassijuhataja e-posti aadressil või teatage Stuudiumi suhtluse kaudu oma õpilase klassijuhatajale, kuhu on märgitud lapse eesnimi, perekonnanimi ning klass hiljemalt kl 8.30 1.novembri hommikul.

 

Mida rohkem õppijaid suudame testida, seda suurem on tõenäosus viiruse kolded üles leida ja nakkusahelad katkestada. Ainult kõik ühiselt pingutades saame hoida koolid avatuna ka keerulistes viiruse leviku tingimustes.

 

Võtkem seda tetsimisprotseduuri ka kui eluõppetükki. Õpime hakkama saama ka keerulistes olukordades.

NB! Kõik töötajad ja õpilased peavad väljaspool klassiruumi kandma maske. Õpetajad pevad maski kandma ka klassiruumis.


Heale koostööle lootes
Arno Kaseniit
direktor ja õpetaja
Sillamäe Gümnaasium
tel 53363381