Õppekäik Tartusse

15. oktoobril 2021 toimus Sillamäe Gümnaasiumi 11. ja 10. klasside õpilaste ja Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste õppekäik Tartu Ülikooli muuseumidesse. INSA projekti raames said õpilased tutvuda Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi, Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi, TÜ Arheoloogiakabineti, Tähetorni ning Riigikohtuga. Kahe kooli õpilastest moodustati ühised grupid ning nad pidid koos lahendama õppeülesandeid. Õpilased said omavahel suhelda ning tutvuda ülikooli mineviku ja tänapäevaga.


Õpilaste tagasiside oli igati positiivne ja nad leidsid, et selliseid õppepäevi võiks meil rohkem olla.

 

Aive Küng
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja