Külalistunnid inimeseõpetuses

Detsembrikuus käisid kahe nädala jooksul meie juures politseinikud loenguid pidamas kohtinguvägivalla teemal 10. klasside inimeseõpetuse tundides.  Igas koolis on tõenäoliselt noori, kes kogevad või panevad toime kohtinguvägivalda. Paljud noored on tunnistanud, et nad ei tea, mida ette võtta ja kust abi otsida vaimse, kehalise või seksuaalse vägivalla korral suhetes. Kool on turvaliseks kohaks, kus saab õpilastega rääkida paarisuhte- ja perevägivallast laiemalt, sh kohtinguvägivallast. 

Kohtinguvägivald nagu ka perevägivald, on vahend, mida vägivallatseja kasutab selleks, et kontrollida ja domineerida ohvri üle hirmutamise, ähvarduste ning füüsilise, emotsionaalse, seksuaalse ja vaimse vägivalla abil. Paljud lähisuhetes ründajatest teismelistest olid lapsepõlves ise perevägivalla või väärkohtlemise ohvrid. Kohtinguvägivald noorte paarisuhetes on levinud probleem.

Kui teadvustada ja aidata noortel märgata kohtinguvägivallale viitavaid märke paarisuhtes, siis on võimalik otsida ja leida ka abi. Varajane märkamine ja probleemi teadvustamine aitab ennetada vägivallast tingitud kehalist, psühholoogilist ja sotsiaalset kahju.

 

Aitäh Ida prefektuurile koostöö eest!

 

Marina Orikova
Sotsiaalainete õppetooli juhataja