Jaanuar tuleb põnev

Uus aasta on käes ja pikk  koolivaheaeg läbi. Talvine pakaseline jaanuarikuu tõotab tulla põnev.         

17.01 – 21.01 toimub gümnaasiumis vene keele nädal. Vene keele õpetajad koostöös keelte õppetooliga  valmistavad õpilastele ette palju huvitavaid ülesandeid nagu: vene kunsti ja käsitöö mininäitus, kalligraafia, esseede  ja lõbusa grammatika konkurss, spontaanse kõne võistlus. Üritused vene teejoomise filosoofia ja vene kultuuri õhtu on kindlasti väga huvipakkuvad.                                                     

Ja väga tihti kuuldub kooli aulast  kena tantsumuusikat. Siin käib vilgas noorteballiks  ettevalmistus. Tantsupaarid lihvivad tantsusamme, et 28.jaanuaril olla stardivalmis esinemiseks kultuurikeskuses juubeliballil. Ürituste ettevalmistamisel teeb tihedat koostööd kogu koolipere. 31.jaanuaril on Sillamäe Gümnaasiumi 10. juubelisünnipäev, milega on samuti seotud palju üritusi. Ettevõtliku koolina ja tihedas koostöös panustavad kõik parimate tulemuste nimel. Huvitavat ja põnevat 2022.aasta jaanuari!