Sillamäe Gümnaasiumi õpilased koolivaheajal Tartus kõrgkoolidega tutvumas

Koolivaheaja esimesel päeval sõitis ligi 50 õpilast, kes on eesti keele õpingutes rohkem silma paistnud õppekäigule Tartusse. Eesti keele õpetaja Anne Meldre koordineeritud ürituse programmis, mis oli osa Narva Eesti keele maja projektist „Estonskad"*, olid tutvumine kahe Tartu kõrgkooliga ning AHHAA teaduskeskuse külastus. Päev algas Tartu Ülikooli ühes kaasaegsemas õppehoones Delta, kus muuhulgas õpitakse arvutiteadust, matemaatikat, majandusteadust ja ärijuhtimist. Õpilased nägid, milline on Delta keskuse õppimiskeskkond ning said vastused küsimustele: mida Tartu Ülikoolis õppida saab, millised on sisseastumistingimused, kuidas seda infot leida ja muidugi milline on Tartus tudengielu. Järgnevalt seati suund Eesti Maaülikooli poole, kus õpilastele tehti kaks mini-loengut: dotsent Marko Kass teemal „Kuidas lugeda looma kehakeelt" ja aianduse professor Kadri Karp teemal „Superfruit" - noored said teada põnevaid fakte nii loomade käitumise kui ka puuviljade tervislikkuse kohta. Lisaks tehti ülevaade EMÜ-s õpitavatest erialadest ning õpilastel oli võimalus ka ise küsida sisseastumise ja õppimise kohta.
Päev lõppes külastusega AHHAA teaduskeskusesse, kus noored said juba ise proovida erinevaid seadeldisi, ülesandeid ja mõistatusi, mida lai teadusmaailm pakub.

Täname Martin Tikku, Briti nõukogu, Integratsiooni Sihasutust, Sillamäe Gümnaasiumit võimaluse eest panna proovile enda eesti keele teadmisi ja tutvuda kahe mainekama ülikooliga Eestis ning võtta aeg maha Ahhaa keskuses.

*Briti nõukogu rahastatud projekti "Estonskad - pilot project for youth activities", mille kirjutas Martin Tikk