Sisekaitseakadeemia õpetab gümnaasiumi õpilastele päästeala tööd

Sillamäe Gümnaasium teeb juba kolmandat aastat koostööd Sisekaitseakadeemiaga. Gümnaasiumi õpilastel on võimalik valida nelja õppesuuna valikkursuseid. Sisekaitseakadeemia pakub sisekaitse suunal päästeala, politsei ja piirivalve valikkursuseid. Lisaks saavad Sillamäe Gümnaasiumi õpilased võimaluse osaleda päästeala ja politseitöö õppelaagrites.

11.klasside õpilased läbivad käesoleva aasta kevadel nii päästeala kui ka poltsei kursust. Päästetöö kursuse raames toimuski 23. märtsil õpilastele praktiline õppepäev. Päästeala kursust juhendab Sillamäe Päästekomando kolmanda komando pealik Nikolai Põld.

Seekordsel õppusel said õpilased end proovile panna suitsusukeldumises. Suitsusukeldumine on üks oluline oskus päästetöös. Suitsusukeldumist teevad päästjad selleks, et päästa inimelusid ja vara. Praktiline tund toimuski suitsusukeldumise simulatsioonina, ülesande lihtsustamiseks kasutati nöörirada. Sukeldumise harjutus arendab orienteerumist pimedates ja suitsu täis ruumides. Samuti arendab see harjutus koostööd meeskonnasiseselt ja paarides. Sellises võimalikus kriitilises situatsioonis on üks olulisematest aspektidest omavaheline suhtlemine. Päästeala töö vajab head füüsilist ja vaimset vormi. Õpilaste jaoks oli selline ülesanne midagi praktilist ja erilist, sest et igapäevaselt nad ei puutu kriitiliste situatsioonidega kokku: pole ju koolis vaja otsida kedagi olukorras, kus pole midagi näha või kus on muud takistused. Õpilased said proovida ka vastavat päästeriietust, esmapilgul ebamugavad ja rasked, aga samas ülivajalikud elude päästmise töös.

 Sotsiaalainete õppetooli juht

Marina Orikova