Lühemale koolivaheajale järgneb viimane õppeveerand

25.aprillist olid ka Sillamäe Gümnaasiumi õpilased koolivaheajal, kuid mitte päris kõik. Nimelt, 27.-28.aprillil sooritas 85 Sillamäe Gümnaasiumi abiturienti eesti keele kui teise keele riigieksami.

29.aprillil sai teoks looduse õppesuuna õpilaste õppekäik Eesti Maaülikooli toidutehnoloogia õppetooli laboritesse. Sillamäe Gümnaasium teeb koostööd mitmete Eesti kõrgkoolidega sh Eesti Maaülikooliga. Märtsis-aprillis toimusid EMÜ õppejõudude poolt läbiviidud teooriaosa loengud, aprilli lõpus aga toimusid praktikumid kolmes laboris- lihatehnoloogia, piimatehnoloogia ja toidutehnoloogia laboris.

Uus õppeveerand aga tõotab tulla sama huvitav kui eelnevadki. Abituriendid sooritavad juba maikuu I nädalal inglise keele riigieksami. 11ndikud sõidavad nädala keskel Väike-Maarjasse päästeala õppelaagrisse. Jätkub uute õpilaste registreerimine 2022/2023. õa.

Esmaspäeval külastab Sillamäe Gümnaasiumi oma meeskonnaga EV haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Nädala lõpus ootame Sillamäe Gümnaasiumi õpilastega kohtuma EV Presidenti Alar Karist.

Toredat uut õppeveerandit! Jaksu ja tahtmist õppida kõigile kuni õppeaasta lõpuni.

Pildil: Sillamäe Gümnasiumi õpilased EMÜ-s praktikumis