Loodusainete nädal

On lõppenud järjekordne loodusainete nädal, mis oli täis huvitavaid tunde ja ettevõtmisi. Loodusainete nädala teemaks oli „Tervis ja keskkond", kuna see teema on tänapäeval väga aktuaalne ning seda tuleb arutada koos gümnasistidega.
Keemia-bioloogia lõimitud ainetunnis uurisid õpilased suhkruid, sealhulgas ka varjatud suhkruid, mida sisaldavad paljud toiduained. Töö tulemused vormistati 3D-postritena.
Huvitavas geograafiatunnis tehti väike uurimus, mille käigus 10B klassi õpilased jälgisid ühe kohvitassi teekonda alates kohviistandusest Brasiilias kuni meie toidulauani ning sellest tekkinud jäätmete käitlust.
10E klassi õpilased uurisid puuvillase T-särgi eluringi alates puuvillaistandusest kuni prügikastini, selgitades välja milliseid ressursse on kasutatud, kui pikk on T-särgi teekond meie poeletini ning kuidas kujuneb T-särgi hind. Gümnaasiumiõpilastel ja õpetajatel oli võimalus tutvuda geograafia uurimuslike tundide kõkkuvõtetega näitusel kooli fuajees.
Minikonverentsil toimus uurimistöö kaitsmine teemal "Null jäätmeid", mille autoriks 10A klassi õpilane Alina Pistšassova ning juhendajaks õpetaja Julia Zahharova. Kuna jäätmete teema on päevakajaline, korraldati ka arutlus, mille käigus iga töörühm pakkus oma nägemust sellest, kuidas igapäevaelus jälgida nulljäätmete põhimõtteid.
Nädala lõpuüritusel toimus parimate õpilaste tunnustamine, kes osalesid loodusainete olümpiaadidel ja konkurssidel.

 

Julia Zahharova

Loodusainete õppetooli juht