Valikaine „Õenduse alused"

Mitmekülgse hariduse omandamiseks ja edasiõppimise kindlustamiseks valitud erialal ei piisa ainult põhiteadmistest ainetundides. Meie õpilastele pakutakse Sillamäe gümnaasiumis enda arendamiseks erinevaid valikkursusi, et tutvuda spetsiifilisemate valdkondadega, kus on oluline osa ka praktilistel ülesannetel ja õppepäevadel.
Loodusõppesuuna õpilane läbis sel õppeaastal meditsiiniga seotud kursuse. Tegemist on Tallinna Tervishoiukõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse poolt läbiviidud kursusega "Õenduse alused".
Kursus koosnes teoreetilisest ja praktilisest osast, mis oli õpilastele väga huvitav. Kursusel läbiti 10 tundi "Haiglahügieeni" ja 24 tundi "Hoolduse aluseid ja ergonoomikat". Noored õppisid õenduse põhitõdesid: haiglahügieen, patsiendihooldus ja turvalise haiglakeskkonna loomine.
Kõik tunnid olid huvitavad ja põnevad, õpilased said palju huvitavat infot, omandasid uusi teadmisi ja oskusi. Kursusele registreerus 20 õpilast ja kõik nad läbisid selle kursuse täies mahus. Tunnid toimusid eesti keeles, mis oli ühtlasi ka hea eesti keele praktiseerimise võimalus.
Gümnaasiumi õppetöö korraldamisel on oluline koostöö õppeasutustega. Sellised kursused aitavad gümnaasiumiõpilasi tulevase elukutse valikul. Isegi kui nad valivad mõne muu õppeasutuse, on sellel kursusel omandatud oskused neile elus abiks.
See koostöö jätkub ka järgmisel õppeaastal.


Irina Ivanova
Looduse ja keskkonna õppesuuna juht