Head teed, X lennu abituriendid 2022!

Sillamäe Gümnaasiumi lõpetas 20.juuni õppenõukogu otsusega 73 abiturienti, neist 64 statsionaarses ja 9 mittestatsionaarses õppes. Kuldmedaliga lõpetas kolm ja hõbemedaliga samuti kolm õpilast. Gõmnaasiumi lõpetamiseks pidid õpilased omandama teadmised vähemalt 96 kursusel ja sooritama edukalt kolm riigieksamit, tegema ühe koolieksami ja koostama uurimistöö.

Lõpuaktus toimus 21.juunil Sillamäe Kultuurikeskuses. Lõpuaktusele saabusid abituriendid juba traditsiooniks saanud lõbusas rongkäigus läbi linna. Lõpuaktusel tervitasid ja õnnitlesid abituriente Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ja linnavolikogu hariduskomisjoni esimees Vladimir Võssotski. Linnavalitsus andis parimatele õppijatele üle medalid ja hinnalised kingitused.

Soovime kõigile lõpetanutele ilusat suvepuhkust ja uusi väljakutseid edasiõppimisel. Täname lapsevanemaid koostöö eest. Tunnustame meie abiturientide praeguseid õpetajaid gümnaasiumis ja varasemaid õpetajaid põhikoolides. 

Tuult tiibadesse X lend 2022!