Sillamäe Gümnaasiumi pidamise üleandmine

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 81 lõikest 6, teatab Sillamäe Linnavalitsus, et

3. märtsil 2023 sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Sillamäe Linnavalitsus halduslepingu, mille alusel antakse Sillamäe Gümnaasiumi pidamine üle Haridus- ja Teadusministeeriumile 1. septembril 2023.

Õpilased, kes koolipidamise üleandmise hetkel on Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste nimekirjas, jätkavad pärast kooli pidamise üleandmist õpinguid õppekaval, mille järgi nad õppima asusid.

Õpilaste vastuvõtmine Sillamäe Gümnaasiumisse  pärast kooli pidamise üleandmist toimub Sillamäe Gümnaasiumi uue põhimääruse ja kooli vastuvõtu korras sätestatu kohaselt.

Halduslepinguga saab tutvuda Sillamäe Linnavalitsuse dokumendiregistris.

https://www.sillamae.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/lJrwcznJjj7Z...