Gümnaasium osaleb Euroscola projektikonkursil

Sillamäe Gümnaasiumi aktiivsed õpilased otsustasid sel aastal osaleda Euroscola projektikonkursil 2014. Selle konkursi eesmärk on pakkuda noortele võimalust tutvuda Euroopa Parlamendi tööga ja laiemalt Euroopa Liiduga ning poliitikaga ja poliitikute tööga üldiselt.

Projekti raames korraldasime 3.oktoobril Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Meie prantsuse keele õpetaja Diana Shanina juhendamisel mängisid 21 gümnasisti läbi parlamendiistungi, kus arutati energiapoliitikat, keskkonnaohutuse ja finantsküsimusi.

Meie oma mäng toimus 11.oktoobril Sillamäe linnavolikogu hoones. Meie mängu idee oli "Volikogu istung", milles noored said arutada kohaliku elu probleeme. Sillamäe Gümnaasiumi ja Vanalinna Kooli õpilaste ühine simulatsioonimängu juhendas meie filosoofia ja ajaloo õpetaja Jelena Hlebova.

Ideekonkursi kolmas etapp toimus 14.oktoobril Sillamäe Gümnaasiumis Sillamäe reaalpoliitikute debatina. Gümnaasiumi õpilasesinduse ja debatiklubi liikmete initsiatiivil toimus poliitikute vahel tuline debatt Sillamäe linnaelu oluliste probleemide lahendamise teemadel. Eriti suure tähelepanu said noortepoliitika ja rahateemad.

Euroscola projekti videoülevaadet saate näha siin

Suured tänud meie tublidele õpetajatele, kes osalesid Euroscola projektikonkursi ettevalmistamisel ja läbiviimisel:

Diana Shanina, Olga Bolšakova, Jelena Hlebova, Margit Karina, Sergei Varankin.

Aitäh Sillamäe linnavalitsusele ja Vanalinna koolile.

Suured tänud ja kiitus aktiivsetele Sillamäe Gümnaasiumi õpilastele Leonid Ljutskevitsile, Maria Jermakovale, Valeria Petrovale, Jelizaveta Kolatskile jt õpilastele, kes osalesid projektikonkursi mängudes.