Üldtööplaan

Gümnaasiumi üldtööplaan lähtub

 • gümnaasiumi arengukavas püstitatud eesmärkidest,
 • eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest,
 • õppeaasta eesmärkidest ja prioriteetsetest ülesannetest.

Üldtööplaan kinnitatakse gümnaasiumi õppenõukogu poolt enne õppeaasta algust. Üldtööplaani muudatused viiakse sisse ÕN koosolekutel.

 • Sillamäe Gümnaasiumi arengukava 2021-2025
 • Sillamäe Gümnaasiumi arengukava 2016-2020

ÜLDTÖÖPLAAN 2022-2023

 • Õppeaasta eesmärgid
 • ÕN tegevuskava

ÜLDTÖÖPLAAN 2021-2022

 • Õppeaasta eesmärgid
 • ÕN tegevuskava

ÜLDTÖÖPLAAN 2020/2021

 • Õppeaasta eesmärgid
 • ÕN tegevuskava

ÜLDTÖÖPLAAN 2019/2020

 • Õppeaasta üldeesmärgid 2019/2020
 • Õppenõukogu tegevuskava

ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019

 • Õppeaasta eesmärgid
 • Õppenõukogu tegevuskava

 ÜLDTÖÖPLAAN  2017/2018

 • 2017/2018 Õppeaasta eesmärgid
 • 2017-2018 õa Õppenõukogu tegevuskava

Õppeaasta 2016/2017 õa

 • Sillamäe Gümnaasiumi eesmärgid õppeaastaks
 • Üldtööplaan 2016/2017

 Õppeaasta 2015/2016 õa

 • 2015/2016 õa ÜLDTÖÖPLAAN

Õppeaasta 2014/2015

 • 2014-2015 õa ÜLDTÖÖPLAAN