Õppenõukogu teated


Sillamäe Gümnaasiumi õppenõukogu 1.-6/22/3
20.06.2022.a kl 10, ruum 2.12
PÄEVAKORD
1. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
2. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga ja gümnaasiumi tänukirjadega.
3. Õppenõukogu tegevuskava 2021/2022. õa.
4. Ettevõtliku kooli tegevusaruanne (enesehindamine) 2021/2022.
5. Muud küsimused ja informatsioon.
5.1 Aasta õpetaja ja aasta kolleegi valimine.
5.2 Lõpuaktus ja õppeaasta lõpetamine .
5.3 Info uute õpilaste vastuvõtu kohta .