Sillamäe Gümnaasiumi heategevus

Sillamäe  Gümnaasiumi  teeb head ja arendab inimlikke väärtusi

10. veebruaril käis Sillamäe Gümnaasiumi delegatsioon eesotsas huvijuht Lada Fomicheva ja keelte õppetooli juhataja Margit Karina-Tarassovaga Tartus. Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad andsid Sillamäe noorteballil ja heategevuslaadal kogutud raha eest ostetud laste mängumajakese TÜ Kliinikumi  hemotoloogia ja luuüdi transplantatsiooniosakonnale. 

Vähihaiged lapsed on sunnitud nädalate ja isegi kuude kaupa viibima haiglaravil ja nende võimalused mängida on piiratud. Sillamäe Gümnaasiumi poolt ostetud laste nukumaja aitab aega sisustada  ja teeb väikeste patsientide pikad haiglapäevad natukenegirõõmsamaks.  Osa heategevusega kogutudsummast anti üle väikesele Sigridile, kes on paljulapselisest perest ja kelle emal ei ole võimalust lapsega haiglas olla.

Majakese pidulikul üleandmise juures olid ka kõik hematoloogia osakonnas töötavad  inimesed.  Osakonna vanemarst dr Sirje Mikkel tänas kõiki heategevuses osalenudSillamäe Gümnaasiumiõpilasi ja õpetajaid.

Suured tänud gümnaasiumi direktorile Arno Kaseniidule, sest just tema idee oli gümnaasiumi poolt kavandatav noorteball korraldada heategevusüritusena ja anda osa balli tuludest ja annetustest  heategevuseks.

Sillamäe Gümnaasium plaanib ka edaspidi oma tegevusega märgata ja toetada abivajajaid ja seeläbi arendada õpilastes inimlikke väärtusi.

Keelte õppetooli juhataja Margit Karina – Tarassova