Sillamäe Gümnaasium Strasbourgis- Euroopa Parlamendis

Sel aastal otsustasid Sillamäe Gümnaasiumi sotsiaalainete õppetooli õpetajad osa võtta Euroscola projektist. Selle projekti peamine mõte on tutvustada õpilastele poliitika tegemist ja poliitikute rolli ühiskonna arendamisel.

Euroscola projekti tingimuste järgi pidime läbi viima Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Prantsuse keele õpetaja Diana Shanina abiga viisimegi läbi Euroopa Parlamendi istungi, millel arutati väga olulisi Euroopa keskkonda, energeetikat ja eelarvet puudutavaid küsimusi.

Ajalooõpetaja Jelena Hlebova juhtimisel korraldasime Sillamäe linnavalitsuse istungitesaalis Sillamäe linnavolikogu koosoleku simulatsiooni.

Ühiskonnaõpetuse õpetaja Arno Kaseniidu ja õpilasesinduse koostöös toimus gümnaasiumis enne valimisi poliitikute debatt.

Euroopa Parlamendi Eesti büroo otsusega tunnistati Sillamäe Gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste tegevus Euroscola konkursi võidu vääriliseks ja meil avanes võimalus sõita Euroopa Parlamenti Strasbourgi.

19.veebruaril sõitsidki 24 poliitikahuvilist gümnasisti ja õpetajad Diana Shanina, Julia Proimina ja Jelena Hlebova lennukiga Tallinnast Frankfurti. Frankfurtist sõideti edasi bussiga Prantsusmaale ajaloolisesse Strasbourgi, kus tehaks poliitikat Euroopa ja maailma tasandil.

Soovime meie õpilastele edu 20.veebruaril toimuval Euroopa Parlamendi istungi simulatsioonimängus, kus osalevad ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide gümnasistid.

Arno Kaseniit

direktor, ühiskonnaõpetuse õpetaja