Laupäevakool 2014 alustas

Laupäevakool on mõeldud eelkõige Sillamäe linna põhikoolide õpilastele. Põhikoolide õpilasi õpetavad peamiselt Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad.

Aitame õpilastel valmistuda põhikooli lõpueksamiteks ja tutvuda gümnaasiumihoone ja gümnaasiumi õpetajatega.

Samuti on kavas õppekäigud, kohtumine gümnaasiumi juhtkonnaga, debatid meie gümnaasiumiõpilaste juhendamisel jne.

Tunnid laupäevakoolis toimuvad laupäeviti kl 10-13. Kavas on 2-3 tundi.

Alustasime 1.märtsil bioloogia, eesti keele ja ühiskonnaõpetusega.

Aitäh Marinale ja Juliale, kes aitasid laupäevakooliga alustada ja suured tänud meie õpetajatele Jelena Hlebovale, Natalia Hripunovale ja Margit Karinale, kes esimesed tunnid läbi viisid.

Esimesel korral oli kohal üle 20 Vanalinna Kooli õpilast. Ootame edaspidi ka Kannuka Kooli õpilasi!

Arno Kaseniit