Eesti keele nädal Sillamäe Gümnaasiumis

Kogu Eestimaa tähistab homme - 14.märtsil emakeelepäeva.

Emakeelepäeva hakati Eestis tähistama kooliõpetaja ja keelemehe Meinhard Laksi eestvedamisel 1996. aastal luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval.

Sillamäe Gümnaasiumis tähistatakse emekeelepäeva koolitundides ja temaatiliste stendide väljapanekuga. Eesti keele kui teise keele õpetajad pühendavad tundides rohkem aegaeesti keele päritolule, eesti kirjakeele ajaloole jne. Õpilastel on võimalus saada huvitavat infot värvikateltplakatiteltjärgmistel teemadel:

  • eesti keele päritolu
  • eesti keelest maailmas
  • eesti keel ja slaavi keeled
  • eesti keel ja inglise keel

13. märtsil sõidab rühm gümnasiste Kohtla – Järve Järve Gümnaasiumisse, et koos teiste Ida- Virumaa koolinoortega tähistada  Emakeelepäeva.

14. märtsil, Emakeelepäeval  toimub gümnaasiumiõpilaste kohtumine  Sillamäe aselinnapea pr. Eevi Paasmäega. Loengu teemaks on : Emakeel  ja võõrkeeled.

Emakeelepäevale pühendatud üritused jätkuvad laupäeval  Laupäevakoolis, kus õpilased osalevad  interaktiivsetes eesti keele tundides jarahvuspärastes laulumängudes.

 Ilusat Emakeelepäeva!

 Keelte õppetool.