Eesti keele nädala Laupäevakool

15. märtsil toimus eesti keele ja kultuuri temaatikaga laupäevakool. Laupäevakooli tundidega  tähistas Sillamäe Gümnaasium Emakeelepäeva ja lõpetas eesti keele nädala. Tänaste  Sillamäe koolide üheksandate  klasside õpilaste 5 võistkonda  osalesid viktoriinis, kus tuli pead murda nii keeleküsimuste, kui ka Eestimaa minevikku ja tänapäeva puudutavate küsimuste üle. Parimad võistkonnad said auhinnad. Teise tunni teemaks oli eesti rahvuslikud laulud ja rahvakombed. Prooviti jõudu vägikaikavedamises ja tantsiti „harjatantsu“. Muusikaõpetaja  juhendusel sai selgeks laul „Viljandi paadimees“. Tund lõppes vestlusega kohvilauas. Järgnevalt oli noortel võimalus  minna ühiskonnaõpetuse tundi ja pärast tegelda spordiga Sillamäe Gümnaasiumi uues jõusaalis.

 

 

Keelte õppetooli juhataja

 Margit Karina - Tarassova