Riigi- ja koolieksamite toimumise aja- ja ruumiplaan 2014.a.

Kinnitatud on Riigieksamite ja koolieksami toimumise ajad

Käesoleval õppeaastal sooritavad meie gümnaasiumi õpilased esmakordselt riigieksamid ja koolieksami uue riikliku õppekava nõuete kohaselt.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad meie abituriendid sooritama eesti keele kui II keele eksami, matemaatika (lai või kitsas matemaatika) ja inglise keele eksami.

Koolieksami aine valib õpilane. Sillamäe Gümnaasiumi õpilased valisid peamiselt vene keele, reaalainete ja füüsika eksami.

Riigi- ja koolieksamite ajagraafikut võib näha siin...