Fotokonkurssi “Sillamäe on minu linn” tulemused

Märtsis toimus gümnaasiumis fotokonkurss “Sillamäe on minu linn”.

Konkursi eesmärgiks oli andekate maastikupildistajate avastamine ja meie linna ja selle ümbruse kauniduse näitamine. Meie õpilaste seas on palju kunsti hindajaid, kes märkavad ilusaid hetki ja oskavad neid professionaalselt jäädvustada. Meie maaliline linn annab noortele pildistajatele täielikku loomevabadust.


Konkursile laekus üle 20 foto, milledel on päevane ja öine Sillamäe kujutatud erinevatel aastaaegadel. Margarita Afonskaja laulus meie linnast on selliseid sõnu: “Ma lähen ja imetlen sind, sa näed iga ilmaga hea välja”. Kahjuks, mitte kõik tööd olid hea kvaliteediga, sellepärast osa konkursile esitatud piltidest näitusele ei pandi. 

Ees on veel üks fotokonkurss “Minu gümnaasium” ja me ootame uusi meisterlikke fotosid!

Fotokonkursi pildid siin

 

В марте этого года среди гимназистов был проведен фотоконкурс "Силламяэ - мой город..." 

Цель конкурса была - узнать какие фото таланты есть в гимназии и показать красоту нашего города и окрестностей. 
Среди наших ребят есть много талантливых ценителей прекрасного, которые умеют увидеть красивый момент и запечатлеть его. А наш город, с его живописными местечками, дает простор для творчества.

На конкурс поступило более 20 работ, где был представлен Силламяэ в разное время года и суток. Как поется в песне Маргариты Афонской о нашем городе " Я иду и любуюсь тобою, ты в любую погоду хорош!.."К сожалению, не все фотоработы были высокого качества, поэтому не могли быть представлены на выставке.

Но впереди еще один конкурс - "Моя гимназия", и мы ждем новые талантливые работы!

Фотографии с конкурса можно посмотреть здесь

Фотография победителя конкурса                            Konkurssi võitnud foto

Автор: Алексей Авербух, 11 класс                             Autor: Aleksei Averbuhh, 11 kl