Gümnaasiumi arengukava kinnitatud

Arengukava on iga kooli üks olulisemaid dokumente, põhimääruse ja õppekava kõrval. Sillamäe linnavalitsus kehtestas 9.mail 2013. a määrusega nr 6 Sillamäe Gümnaasiumi arengukava aastateks 2013-2015.

Arengukavas on teghtud põhjalik analüüs esimese aasta tugevustest ja parendusvaldkondadest ja kavandatud tegevused järgnevaks kolmeks aastaks.

 Arengukava on kättesaadav gümnaasiumi kantseleis ja kooli kodulehel siin.