Sillamäe Gümnaasiumi õpilased esinesid maakondlikul teaduskonverentsil

Katerina Gorobets, projektijuht

 30. aprillil toimus TTÜ Virumaa Kolledžis teaduskonverents, kus esitleti Ida-Virumaa gümnasistide parimaid uurimistöid.

 Konverentsile oli kutsutud 10 ettekandjat Sillamäe Gümnaasiumist, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumist, Ahtme Gümnaasiumist ja Kiviõli I Keskkoolist. Pooled konkursi korras konverentsile kutsutud uurimistööde autoritest õpivad Sillamäe Gümnaasiumis – see on märgiks meie õpilaste heast ettevalmistusest ja heast uurimistööde juhendamise tasemest.

 

Uurimistööde teemad ja uurimismeetodid olid väga mitmekesised. Esitatud tööde tulemustel on nii teaduslik kui ka praktiline väärtus. Mihhail Trubin tegi ettekande oma eksperimendist, mis näitas, et muusika võib erineval moel mõjutada taimede kasvu. Vastavalt tema uuringule, tagab klassikalise muusika mängimine kasvuhoones rikkalikuma saagi. Jekaterina Bukina käsitles ühiskonnas laialt levinud homofoobia põhjusi, tutvustades kooliõpilaste seas läbiviidud küsitluse tulemusi. Jekaterina Cheremishina esitas oma uurimistööd, mis käsitles venekeelsete laste kohanemist eestikeelses lasteaias. Ta jõudis järelduseni, et Sillamäe eestikeelses lasteaias juurutatud keelekümblusprogramm on tõhus. Katerina Peresõptšenko uurimistöö paelus konverentsist osavõtjate tähelepanus ja jättis kuulajatele kustumatu mulje oma töö praktiliste tulemustega. Tema poolt esitatud piltidel oli jäädvustatud gaseeritud joogi ja munavalge keemiline reaktsioon, mis demonstreerib gaseeritud jookide mõju inimese organismile. Pärast sellist „antireklaami“ peaksid noored eelistama vähem limonaade võrreldes coca-cola, Sprite ja Fantaga. Teaduskonverentsi lõpetuseks tõestas Elvira Korol klassiruumide korrapärase tuulutamise olulisust. Korrapärane klassiruumi tuulutamine aitab vähendada õpilaste haigestumise riske. Tema eksperiment näitas, et 20-minutiline tuulutamine vähendab märgatavalt mikroorganismide (stafülokoki, seente ja teiste bakterite) sisaldust õhus.

 Sillamäe Gümnaasiumi õpilased said väärtusliku kogemuse nii uurimistöö läbiviimises kui ka esinemises suure auditooriumi ees. Parimate tööde autoritele andis Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit rahalise autasu. Antud üritus peab suurendama meie maakonna gümnasistide huvi teadustöö vastu.

Suured tänud meie tublidele õpetajatele- uurimistööde juhendajatele: Irina Ivanova, Natalia Hripunova, Galina Shutikova, Lada Fomicheva ja Tatiana Smirnova.