„Ole sõbraks Haanjamaal“

12  - 18. maini oli Võrumaal, Ala – Rõuge  külalistamajas   rahvarohke. Terveks nädalaks said siia sõita  Sillamäe ja Narva noored Sillamäe Gümnaasiumi projekti „Ole sõbraks Haanjamaal“ raames.

Projekti rahastasid  Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Euroopa Liit , Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise fond. Projektiga toetati  Eestis elavate EKRK – de ja määratlemata kodakondsusega noorte eesti keele kasutamist ja eestikeelses keskkonnas toimetulemist.

Kuue päeva jooksul toimus praktilise eesti keele intensiivõpe, mida täiendasid eestikeelsete laulude õppimine ja nende laulmine. Õppetöö toimus väikestes õpperühmades. Ühed pidasid  ajurünnakuid ja debatte eesti keeles, teised laulsid,  kolmandad  tegelesid  art- teraapilise joonistamisega kaunis Haanjamaa looduses. Keelelaagri lahutamatu osa oli sorditegevus: huvitavad olid vähijalgpall, orienteeumisvõistlus, teatejooksud jne. Õhtud lõppesid  lõbusate õhtuprogrammiga, mida noored ise koostasid. Tegevusi jätkus kogu päevaks. Õpilaste arvates oli laager huvitav ja kasulik!

Meeldejäävad olid matk Ööbikuorgu,  ekskursioon Suurele – Munamäele ja Metsavennatallu.

Ala- Rõuge külalistemaja oli toredaks ja meeldivaks paigaks keelelaagri läbiviimisel. Eriti meeldisid noortele maitsev toit ja head elamistingimused. Ja muidugi igaõhtused eestikeelsed vestlused lahke perenaise Laili Agoga. Üheksanda klassi õpilastel oli võimalus veelgi põhjalikumalt ette valmistada peagi toimuvaks põhikooli lõpetamiseks vajalikuks eesti keele eksamiks ja  päris kindlasti aitavad omandatud keeleteadmised ja sotsiaalsed oskused edaspidi eestikeelses keskkonnas veelgi  paremini toime tulla.

Projektis osalesid  neli kooli:  Sillamäe Gümnaasium,  Narva Humanitaargümnaasium, Sillamäe Kannuka ja Vanalinna kool. Kui üritus on tore, on alati kahju lahkuda. Kuue päeva jooksul tekkisid tihedad sõprussidemed ja kõigil on soov veelgi sellistes projektides osaleda.

Tänan  projekti rahastajaid, kõiki  toredaid õpilasi, projektimeeskonda: Olga Trofimova ja Mari – Liis Soosaar Kannuka koolist, Viktoria Jeremejeva – Narva Humanitaargümnaasiumist, Viktor Tarassov - muusikaõpetaja Narva Koorikoolist ja Sillamäe Gümnaasiumi õpetajaid: Galina Shutikova – eesti keele õpetaja, Dmitri Vinogradov – spordiõpetaja ja muidugi SG direktor Arno Kaseniit, kes toetas kogu projekti läbiviimist. Loodame ka edaspidi leida rahastamist selliste vajalike ürituste korraldamiseks.

 

Margit Karina – Tarassova

„Ole sõbraks Haanjamaal“ projektijuht