HEAD TEED, GÜMNAASIUMI II LEND!

20.juunil lõpetas Sillamäe Gümnaasiumi II lend- 28 gümnasisti said lõputunnistuse, neist 3 õpilast lõpetasid kuldmedaliga ja üks õpilane hõbedaga.

Juba traditsiooniks kujunenud gümnasistide rongkäik sai alguse gümnaasiumi juurest ja liikus Sillamäe Kultuurikeskuseni. Rõõmsad õpilased ja õpetajad läbisid pea 3 km pikkuse rongkäigu mööda Viru puiesteed ja Kesk tänavat Kultuurikeskuseni, kus leidis aset pidulik tseremoonia. Sillamäe linnavolikogu ja linnavalitsus tervitasid kõiki lõpetajaid ja nende vanemaid. Eraldi aga tunnustati Sillamäe Gümnaasiumi medaliga lõpetanud õpilasi ja tänati koolidirektorit. Kultuurikeskus pakkus külalistele toreda kontserdiprogrammi ja lõi emotsionaalse õhkkonna.

Sillamäe Gümnaasiumi lõpuaktus algas gümnaasiumi aulas kl 16. Lõpetajatele ja külalistele pidas kõne gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit. Pidulikus ja rõõmsas õhkkonnas anti lõpetajatele üle lõputunnistused ja hinnetelehed ning hulgaliselt lilli ja kingitusi. Muusikaline tervitus oli Sillamäe noorte dzässikollektiivilt More Drive. Sõna anti lõpetajate õnnitlemiseks ka abilinnapea Eevi Paasmäele, Sillamäe põhoikoolide direktoritele, lapsevanemate esindajale ja klassijuhataja Marina Aleksejevale.

Peale pidulikku ja ametlikku osa jätkus lapsevanemate poolt korraldatud furshett-vastuvõtt kooli sööklas.

PALJU ÕNNE JA EDUKAT LENDU, HEAD LÕPETAJAD!

Suurimad tänud gümnaasiumi õpetajatele ja lapsevanematele, kes kõik andsid oma panuse õpilaste arengusse!