Gümnaasiumi vastuvõtukomisjon jätkab tööd 11.augustil

Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtukomisjon töötas 16.juunist kuni 30.juunini. Vastuvõtu taotlusi võtame vastu jälle alates 11.augustist.

Esmaspäevase seisuga on gümnaasiumisse õppima soovijate arv ületanud 40 taotlust. 2013/2014 õppeaastal lõpetas Sillamäe venekeelsed põhikoolid veidi üle 90 õpilase.

Gümnaasiumisse edasiõppijate protsent põhikooli lõpetanutest on aasta-aastalt vähenenud 70%-ilt keskmiselt 40-50 %-ni kogu Eestis. Seega võib Sillamäe Gümnaasiumisse õppima soovijate arvu sel aastal lugeda väga heaks näitajaks.

Sillamäe Gümnaasium pakub uuel õppeaastal õppimisvõimalusi loodusvaldkonna, reaalainete ja keelteõppe süvaõppe klassides. Käesoleval aastal lõpetas gümnaasiumi 28 õpilast, neist kolm õpilast kuldmedaliga ja üks õpilane hõbemedaliga. 2014/2015 õppeaasta on Sillamäe Gümnaasiumil juba III õppeaasta.

Foto: Sillamäe Gümnaasiumi õpilasesindus